نوشته‌ها برچسب‌خورده با: استاد ایلیا

جواب سياه و سفيد

خود را به جواب سياه و سفيد محدود نكنيد. بين سياه تا سفيد هزاران رنگ ديگر هم وجود دارد. بين جواب بله و نه، و ميشود يا نميشود هم همينطور.
«ایلیا میم»
دسته‌ها: مبارزه, معلم بزرگ | برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نقطه ی شروع

از صفر شروع نکنید.
از نقطه ی پایانِ پیمایندگان شروع کنید. نقطه ی شروع تان نقطه ی تمامِ دیگران باشد.
«ایلیا میم»
دسته‌ها: مبارزه, معلم بزرگ | برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

تعلیمِ مرده

تعلیمِ مرده و ادیان مرده، پیروان خود را می میرانند و تعلیم زنده انسان را زنده می کند.
«ایلیا میم»
دسته‌ها: مبارزه, معلم بزرگ | برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

الگوهای طبیعت

الگوهای طبیعت، الگوهایی برای حل مسائل بشر و زندگی هماهنگ اند.
«ایلیا میم»
دسته‌ها: مبارزه, معلم بزرگ | برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

قیام کن

برعلیه خودت قیام کن و حکومت درونی ات را خلع کن.
«ایلیا میم»
دسته‌ها: مبارزه, معلم بزرگ | برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

محکوم نکن

حتی اگر بر اساس قانون، متهم را مجرم دانستی، مادامی که در قلب ات محکوم نشده، او را محکوم نکن.
زیرا چه بسیار احکام قانونی که ظالمانه اند و چه بسیار محکوم شدگانی که درنظر خداوند حاکم اند.
«ایلیا میم»
دسته‌ها: مبارزه, معلم بزرگ | برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

مطلقا محکوم نیست

هیچ فکر یا نظر یا فلسفه ای کاملا مردود یا کاملا مقبول نیست. هیچ کس و هیچ چیز مطلقا محکوم نیست.
«ایلیا میم»
دسته‌ها: مبارزه, معلم بزرگ | برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

همان طور بر تو حکم می شود

همان طور بر تو حکم می شود که درباره ی دیگران حکم می کنی و همانطور قضاوت می شوی که دیگران را قضاوت کرده ای.
«ایلیا میم»
دسته‌ها: مبارزه, معلم بزرگ | برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

آغاز

اگر کارها را به نام خداوند بخشنده و مهربان آغاز کنیم، همان خداوند کار را به سرانجام و به آخر می رساند.
«ایلیا میم»

دسته‌ها: معلم بزرگ | برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

زیستن در هر میدان

هر میدانی آهنگ خود را دارد و هر زمان و مکانی آهنگ خود را.
برای زیستن در هر میدانی باید با آهنگ آن هم آوا شد.
ایلیا میم

دسته‌ها: مبارزه | برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

پوسته: Adventure Journal کاری از Contexture International.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: