مبارزه کامل با تفکر کامل

387337_10150430578229659_589564059_n

همان‌‌‌‌طور كه با سي و شش روش مي‌‌توانيد تفكر كنيد مبارزه كردن هم با سي و شش روش امكانپذير است. چيزي كه اكثر مردم  به عنوان مبارزه مي‌‌شناسند جزيي از كل مبارزه است و آن غالباً مفهوم حملة مستقيم است  اما در شیوة‌ مبارزة‌ متعالی، مبارزه با روش‌‌هاي ديگري هم رخ مي‌‌دهد و به نتيجه مي‌‌رسد. روش‌‌هايي كه آن‌‌ها را تنها در شيوه‌‌هاي مبارزة بزرگان مبارزه و بزرگ مردان مبارز مي‌‌توان یافت. در مبارزة متعالي كه تجسمي از هنر تفكر متعالي و تعليم حق است اساساً از شيوة مبارزة ديناميك استفاده مي‌‌شود. در هر زمان به تناسب شرايط بايد به شيوه ايي هماهنگ مبارزه كرد ، حركت كرد و تفكر نمود.

در صورت لزوم مي‌‌توان روش‌‌هاي مبارزه تعالي‌‌يافته و ديناميك را انواعي از استراتژي‌‌ها و راهبردهاي موفق ، در حل و برخورد با مسائل و عبور از موانع دانست يا از آن‌‌ها بعنوان روش‌‌هايي براي انديشيدن استفاده كرد…

نبايد از قبل و بطور مطلق روش مبارزه را تعيين كنيد و خود را در محدوده‌‌ها به دام بيندازيد. مبارزه بايد متناسب با حريف و ميدان و شرايط ميدان باشد. با تغيير شرايط، روش هاي مبارزه هم لازم است تغيير كند. گاهي بايد مثل شير جنگيد اما زماني لازم است مثل مورچه حمله كرد. عنكبوت‌‌ها، گرگ‌‌ها، ملخ‌‌ها و مارها، حشرات ، ببرها و حتي ويروس‌‌ها و باكتري ها مي توانند الگوهايي براي جنگيدن باشند. ..

روشهای مبارزة آينه‌‌اي، كشش همسو، شهودي، انتحاري، انفعالي، ضربة پیشگیرانه، اخلاقي ، ديناميك، فرسايشي، اتكايي، مبارزة نرم، مبارزة اقتداري، شیوة خاموش، روش نوراني، مهارگر، تدبيري، استقامتي، روش ضربة بزرگ، جنگ رواني، روش مجازي، جنون آميز ، شیوة صلح جويانه همگی از روشهای مبارزة متعالی اند. آنها را در حد توضیح اولیه این طور بشناسید.

 

روش مبارزۀ آينه اي

در روش مبارزه با استراتژي آينه‌‌اي يا انعكاسي ، مبارز همان كاري را با دشمن مي‌‌كند كه دشمن در حال انجام است، او ظاهر و باطن رفتارهاي دشمن را فهم مي‌‌كند و همان فهم را بر عليه او بكار مي‌‌بندد. اگر دشمن او را محكوم كرد او هم دشمن را محكوم مي‌‌كند اما چون فقط يك آينه نيست بلكه آينه‌‌اي زنده و هوشمند است پس از بهترين و مؤثرترين روش‌‌ها استفاده مي كند .

اگر دشمن او را مسخره كرد او هم دشمن را مسخره مي‌‌كند. اگر خواست بي‌‌اعتبارش كند او هم از همه راه‌‌هاي ممكن براي بي‌‌اعتبار كردن دشمن‌‌اش استفاده مي‌‌كند. اگر دشمن تلاش كند كه آبروي او را بريزد او به واكنش عادلانة بي‌‌آبرو ساختن دشمن مي‌‌پردازد . وقتي به مقدسات او توهين شد ، بزرگان اش مورد تهاجم قرار گرفتند ، وقتي با اومخفيانه برخورد شد، هنگامی که دوستان و حاميان‌‌اش مورد تهديد قرار گرفتند ، وقتي دشمن با دشمن او هم پيمان شد، آنگاهی که دشمن قواعد را زير پا گذاشت، وقتي به خشونت متوسل شد ، یا ديوانگي كرد ، او هم تصوير حركت دشمن را برايش به نمايش مي‌‌گذارد و با دشمن همان می‌‌کند که دشمن در حال انجام آن با اوست. منتهي بعد از حداكثر برنامه‌‌ريزي و تدبير. او با اوج هوشمندي و دورانديشي اما بدون ترس عمل مي‌‌كند. كاري مي‌‌كند كه دشمن هر چه كند با خودش كرده باشد. در روش آینه ای سلاح سرد را در برابر سلاح سرد بکار می رود و آتش در برابر آتش . دشمنی که با دست خالی به میدان آمد ، مردانه و با دست خالی باید با او روبرو شد . اگر با تاکتیک و تدبیر آمده برخورد تاکتیکی ضروری می شود. اگر او حدود را شکست، تو را هم مجاز کرده است که حدود را بشکنی . شیوه آینه ای ایجاب می کند که قیل و قال با قیل و قال پاسخ داده شود . تبلیغ با تبلیغ ،برخورد فرهنگی با برخورد فرهنگی ، دورزدن با دورزدن ، اتهام با اتهام و دوستی و مردانگی با دوستی و مردانگی . تکبر متکبر را با تکبر پاسخ ده و در برابر متواضعان متواضع باش . اگر سادگی را دیدی به سادگی رفتار کن و اگر متوجه پیچیدگی های برخورد شدی ، برخورد پیچیده را در پیش گیر . این روش آینه ای است . از آنجا كه آينه‌‌ها هميشه صاف و شفاف نيستند و مي‌‌توانند محدب، مقعر، رنگي، موج دار، زاويه دار، منشوري و چند بعدي باشند بنابراين به همان سان، فرم‌‌هاي مبارزة انعكاسي نيز متعدد بوده و بين دو فرم انعكاسي و روش‌‌ها و نتايج آن تفاوت است.

 

شیوۀ مبارزۀ كشش همسو

در مبارزه با فرم كشش همسو، در برابر فشارهاي حريف ايستادگي نكن ، حتي پذيرا بودن فشار هم ، آنطور كه در مبارزة نرم وجود دارد ، در اينجا مورد نظر نيست بلكه جذب فشار حريف مؤثر است. بايد ضربة حريف را به سمت خود بكشي. حريف را با امتداد نامطلوب و ناخوشايند ضربه اش مواجه كن .وقتي حريف مي‌‌گويد تو بايد فلان كار را بكني مقاومت نكن و نگو كه نمي‌‌كنم؛ بگو باشد ولي چنان بايد. و اين چنان بايد ، ترسيم وضعيت نامطلوب است. اگر گفت تو فلاني بگو هستم اما در اين صورت تو هم فلان تري و فلان كار را كرده‌‌ايي . اگر اتهام كوچكي بر تو وارد مي‌‌كند آنرا به قيمت اتهام بزرگي كه بر او وارد مي شود فعالانه بپذير .

در اين فرم از مبارزه مي‌‌بايست ضربه‌‌هاي حريف را دريافت كرده و همان ضربه‌‌ها را به نحو متناسب به حريف بازگردانيد. در برابر حريف ايستادگي نمي‌‌كنيد بلكه اجازه مي‌‌دهيد نيروي حريف به ميدان شما وارد شود و سپس همان نيرو را كه از او دريافت كرده‌‌ايد به خودش منتقل مي‌‌كنيد. تهاجم حريف را قبول داريد واز طريق همين قبول، او را انكار مي‌‌كنيد. در برابر او مقاومت ‌نمي‌‌كنيد بلكه با كشيدن او به سمت خود، در مرحله بعدي و در قوس دوم بيضي، نيرويش را به خودش باز مي‌‌گردانيد.

 

روش مبارزۀ شهودي

در مبارزة شهودي هر عمل با عكس العملي شهودي و متكي به دريافت و روياها و نشانه‌‌هاست . مبارز شهودگر ، همان كاري را مي‌‌كند كه با روشنايي درون خود آن را دانسته است يا از طريق روياها و نشانه ها آنرا شناخته است گاهي ديده مي‌‌شود كه او بدون كمترين فكر بيشترين حركت را انجام مي‌‌دهد و اعمال اش خود بخود و ظاهراً  بدون تدبير رخ مي‌‌دهند. اين واكنش خود بخود ، حركتي غيرهوشمندانه نيست ، تنها، تفكر آگاهانه‌‌ايي در آن نيست و هوشمندي‌‌اش از نوع ديگر است.

 

شيوۀ مبارزۀ  انتحاري

مبارزة انتحاري حمله كردن به مرگ است . طوري كه مرگ يا از مبارز بگريزد و يا توسط مبارز صيد شود. چنين مرگي ، نوع اعلايي از زندگي است زيرا مرگ كه عامل نبودن‌‌ها و نيستي‌‌ها و نقصان‌‌ها است در آن راه ندارد . به چنين افرادي، بدون در نظر گرفتن اينكه به كدام دين و فرهنگ تعلق دارند ، شهيد مي‌‌گويند . اين‌‌ها هميشه زنده‌‌اند…در مبارزة انتحاري چيزي براي ترسيدن و به عقب رفتن وجود ندارد. اين مبارزة شيران است. مبارزه شير آسا  با تمام قدرت‌‌اش حمله مي كند. نه از مرگ هراسي دارد و نه از دشمن خود؛ هر چند كه بسيار قوي باشد … در اين مبارزه ، نجات‌‌دهنده ، همان قرباني است. اصل شهادت در قرباني شدن براي حق است و بهترين و عالي‌‌ترين مرگ،‌ قرباني شدن براي خداست.

 

روش انفعالي

در مبارزۀ انفعالي نبايد هيچ واكنشي نشان دهيد. اگرهم واكنشي داشتيد نبايد در پاسخ به كنشهاي حريف باشد. كاملا انفعالي و خاموش برخورد كنيد. به سوالات جواب ندهيد. حضور حريف را ناديده بگيريد و كار خود را نجام دهيد. اهميتي به اقتدار حريف ندهيد و كاملا به او بي توجه باشيد. طوري با حريف برخورد كنيد كه انگار يك خيال يا يك روح نامرئي است. درباره حرفها و كارهاي حريف فكر نكنيد و خود را به چيز ديگري مشغول كنيد. حتي اگر به مرگ تهديد شديد بي‌‌واكنش بمانيد. طوري رفتار كنيد كه انگار چيزي نمي‌‌بينيد و نمي‌‌شنويد. كاملا نسبت به كنشهاي وارده بي تفاوت هستيد.

روش ضربه پيشگيرانه

هر گاه مبارزه به روش مبارزه پيشگيرانه لازم است،‌ مي‌‌بايست پيش از آنكه ضربه بخوري ، ضربه‌‌ات را بزني. پس قبل از آنكه گرفتار شوي ، گرفتار كن . پيش از آنكه درباره‌‌ات قضاوت تعيين كننده‌‌اي مي‌‌شود دشمن را به قضاوت گير . پيش از آنكه تو را ترك كنند آن ها را ترك كن . قبل از آنكه حمله كنند حمله كن . اگر قرار است تو را به بازي بگيرند تو زود تر آن‌‌ها را بازيچه قرار ده . وقتي مي‌‌خواهند تو را فريب دهند پس پيش از اقدام آن‌‌ها در فريب شان بينداز .

اگر براي توفيق ضروري است كه محكوم شوي ،پس قبل از آنكه محكوم‌‌ات كنند ، خود را محكوم كن . پيش از آنكه آزموده شوي ، خود را در آزمون، تجربه كن . قبل از آنكه مجازات شوي خود را مجازات نما (اما پيش از آنكه پاداش بگيري، به خود پاداش نده)

 

روش اخلاقي

در روش اخلاقي، ‌مبارز با استفاده از اصول اثرگذار اخلاقي، حريف را به تعامل دلخواه با خود دعوت ميكند. او با بروز ويژگي‌‌هاي جذاب اخلاقي، برحريف اثر گذاشته و او را وادار به هماهنگي و همسويي با خود مي‌‌كند..

 

شيوۀ مبارزۀ ديناميك

در شيوۀ ديناميكي، ‌بر روش خاصي تاكيد نداشته باشيد بلكه به تناسب شرايط و عوامل ميدان مبارزه، روش مبارزه خود را انتخاب و اعمال مي كنيد. بنابراين بر اساس اين روش ممكن است در طول يك مبارزه لازم باشد از روشهاي مختلف و متعددي استفاده كنيد. دراين روش، ‌شما بر اساس يك طرح  و نقشه قبلي واكنش نشان نمي‌‌دهيد بلكه طرح شما زاييده شرايط ميدان است. با تغيير شرايط، ‌به تفكر و تحليل مي‌‌پردازيد و روش مناسب را انتخاب مي كنيد. در روشهاي مبارزه متعالي كه برگرفته از تفكر متعالي است، ‌همه روش‌‌هاي مبارزه مي بايست داراي بعد ديناميكي باشند حتي وقتي كه روشهايي ايستا محسوب مي‌‌شوند. به اين معني كه هر روشي به موازات خود، روش ديناميكي را نيز به همراه دارد. يعني هر روشي در صورت لزوم مي‌‌بايست تغيير كند و جاي خود را به روش هماهنگ و متناسب با ميدان بدهد.

استاد ایلیا میم- معلم بزرگ تفکر

بیان دیدگاه

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

پوسته: Adventure Journal کاری از Contexture International.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: